Vyplněním kontaktních údajů a jejich odesláním souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 480/2004 o ochraně osobních údajů se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnosti Centrum Olympia Plzeň s.r.o. Jiráskovo nám. 1981/6, Praha 2, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97040, kontaktní spojení: Centrum Olympia Plzeň, kancelář správy centra, Písecká 972/1, Plzeň, tel.: 377 918 932, k obchodním a marketingovým účelům společnosti.

Veškerá data získaná jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle výše uvedených zákonů o ochraně osobních údajů. Centrum Olympia Plzeň s.r.o. prohlašuje, že data shromážděná na základě tohoto systému neprodá, ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Na přání uživatele a bez udání důvodů jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.