facebook icon
instagram logo

Ekologie

Trvalá udržitelnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí

V obchodním centru Olympia Plzeň nám velice záleží na životním prostředí, proto klademe nejvyšší důraz na jeho zachování a ohleduplné chování již od doby výstavby centra, a to i nad rámec místních stavebních předpisů.

Řízení a organizace obchodního centra probíhá s maximálním přihlédnutím k ekologickým opatřením    a řešením. Uvědomujeme si, že životní prostředí okolo nás je velice křehké, proto využíváme pouze materiály a látky, které mu nikterak neublíží.
Jedním z našich významných opatření na podporu udržitelnosti je i mezinárodní certifikace BREEAM, kde OC Olympia Plzeň získalo hodnocení „Excelent“.

Recyklace odpadu

Recyklování odpadu považujeme za samozřejmost. V roce 2015 jsme roztřídili celkem 301 tun na dále zpracovatelný odpad, což je celkem 58 % z celkového množství, a to i díky Vám. Děkujeme, že během nákupů v obchodním centru Olympia Plzeň využíváte mnoha košů na tříděný odpad a třídíte s námi.

Osvětlení a spotřeba elektrické energie

V době, kdy se na trhu objevilo osvětlení typu LED a zároveň jeho vlastnosti odpovídaly současně platným českým a evropským normám, jsme tuto novinku velice uvítali. Nejenom díky ní se nám daří snižovat celkovou spotřebu elektrické energie. LED technologií je osvětlená například celá plocha podzemních garáží, reklamní pylon a další místa v OC Olympia Plzeň. Ale tím jsme neskončili.

Plánujeme další nahrazení stávajících světelných zdrojů za úspornější na bázi LED technologie. Provedená opatření již v této době přinesla úsporu elektrické energie v řádech desítek MWh.
Všimněte si také, že OC Olympia Plzeň je navrženo tak, že během dne do interiéru budovy vstupuje velké množství denního světla. Díky tomu není prakticky potřeba využívat umělé osvětlení.

Voda

Plně si uvědomujeme, že pitné vody není nekonečné množství. Nejen proto jsme zavedli mnoho opatření, díky kterým se nám daří každoročně její spotřebu snižovat. Umyvadlové baterie, splachovací nádržky toalet  a průtok vody v těchto zařízeních jsou nastaveny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. Novinkou je  ; i instalace bezvodých pisoárů, které naleznete na toaletách u obchodní jednotky Muziker.

Z OC Olympia Plzeň neodchází do veřejné čisticí stanice žádné odpadní vody obsahující ropné látky, například z parkovišť. Tyto látky jsou oddělovány speciálním zařízením, vyváženy k tomu určeným vozem a ekologicky zlikvidovány. Zkrátka – myslíme ekologicky.

Vytápění a klimatizace

Centrum Olympia Plzeň disponuje nejmodernějším systémem na řízení vytápění, který snížil spotřebu plynu v řádech desítek procent. Veškeré náplně klimatizací jsou ekologicky přívětivé a žádným způsobem neovlivňují ozonovou vrstvu planety, na které žijeme. Během horkých letních dnů se snažíme snížit používání chladicí techniky budovy pomocí nočního větrání. Díky těmto krokům jsme opět redukovali spotřebu energie, nikoliv však na úkor komfortu našich zákazníků.

Fauna

OC Olympia Plzeň se snaží vytvořit přívětivé prostředí i pro drobné živočichy, kteří žijí v našem okolí. Instalovali jsme pro ně různá obydlí, například připravená místa pro hnízdění různých druhů ptactva, hmyzu a podobně.

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Rozumím