facebook icon
instagram logo

Dětský koutek

Příjem dětí

Při přijetí do dětského koutku evidujeme potřebné údaje. Rodiče či osoba, která dítě přivedla nahlásí tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, aktuální telefonické spojení a zdravotní stav dítěte, alergie či závažné onemocnění, na závěr se eviduje jméno osoby, která dítě přivedla. Naše firma je zaregistrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů a zavedena jsou interní provozní opatření proti zneužití těchto dat.

time out
 

Předání dítěte doprovodné osobě

Dítě předáváme oproti podpisu osobě, která dítě přivedla a je při převzetí dítěte zaregistrována. Osoba se před převzetím dítěte prokáže klíčkem od skřínky, který obdržela. Podpisem pak stvrzuje, že dítě přebírá v pořádku, bez zranění či jiné újmy. Osoba doprovázející dítě musí být vždy starší 18-ti let věku.

Péče o děti po dobu pobytu v dětském koutku

Po celou dobu pobytu se pracovníci aktivně zapojují do her a ostatních činností dětí. Zajišťují hlavně jejich bezpečnost a zabraňují samovolnému úniku z dětského koutku

Ceník:

Pobyt do 60 min 58,- Kč
61-90 min 88,- Kč
91-120 min 118,- Kč
121-150 min 148,- Kč
151-180 min 178,- Kč


Každá další započatá hodina bude účtována po 100,- Kč.
Každá doprovodná osoba v DK platí jednorázový poplatek 30,- Kč.
Příjem dětí je ukončen 30 minut před zavírací dobou DK.
Čas je měřen počítačem, proto je nelze ovlivnit!

Otevírací doba: Po - Ne: 9:00 – 21:00

Prostředí: Dinosauří svět