facebook icon
instagram logo

Dětský koutek

Příjem dětí

Při přijetí do dětského koutku evidujeme potřebné údaje. Rodiče či osoba, která dítě přivedla, nahlásí tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště, aktuální telefonické spojení a zdravotní stav dítěte, alergie či závažné onemocnění, na závěr se eviduje jméno osoby, která dítě přivedla. Naše firma je zaregistrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů a zavedena jsou interní provozní opatření proti zneužití těchto dat.

time out
 

Předání dítěte doprovodné osobě

Dítě předáváme oproti podpisu osobě, která dítě přivedla a je při převzetí dítěte zaregistrována. Osoba se před převzetím dítěte prokáže klíčkem od skřínky, který obdržela. Podpisem pak stvrzuje, že dítě přebírá v pořádku, bez zranění či jiné újmy. Osoba doprovázející dítě musí být vždy starší 18 let věku.

Péče o děti po dobu pobytu v dětském koutku

Po celou dobu pobytu se pracovníci aktivně zapojují do her a ostatních činností dětí. Zajišťují hlavně jejich bezpečnost a zabraňují samovolnému úniku z dětského koutku

Ceník:

Pobyt do 60 min 58 Kč
61–90 min 88 Kč
91–120 min 118 Kč
121–150 min 148 Kč
151–180 min 178 Kč


Každá další započatá hodina bude účtována po 100 Kč.
Každá doprovodná osoba v DK platí jednorázový poplatek 30 Kč.
Příjem dětí je ukončen 30 minut před zavírací dobou Dětského koutku.
Čas je měřen počítačem, proto jej nelze ovlivnit!

Otevírací doba: Po–Ne: 9:00–21:00

Prostředí: Dinosauří svět

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.

Rozumím